Διαδικασία για την απόκτηση ΑΜΚΑ του νεογνού

Τις πρώτες μέρες της ζωής του νεογνού γίνονται μέσα στο μαιευτήριο μια σειρά από υποχρεωτικές εξετάσεις και κάποιες προαιρετικές για όσους γονείς το επιθυμούν. Οι υποχρεωτικές (π.χ. χολερυθρίνη, ομάδα Rhesus, έλεγχος G6PD, κ.α.) στις περισσότερες κλινικές δεν χρεώνονται επιπλέον εφόσον για το νεογνό βγει αριθμός Α.Μ.Κ.Α. εντός του χρόνου παραμονής στο μαιευτήριο. Συνήθως η διαδικασία αυτή απαιτεί περισσότερο χρόνο από το χρόνο νοσηλείας της μητέρας στο μαιευτήριο, και για αυτό το λόγο κάποια μαιευτήρια μπορεί να σας ζητήσουν σαν εγγύηση κάποιο ποσό (που κυμαίνεται μεταξύ 100-300 ευρώ), το οποίο θα σας επιστρέψουν όταν προσκομίσετε τον ΑΜΚΑ του νεογνού εντός κάποιου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από το εκάστοτε μαιευτήριο.

Η διαδικασία για την απόκτηση ΑΜΚΑ του νεογνού είναι η εξής:

Διαβάστε περισσότερα