Διαδικασία για την απόκτηση ΑΜΚΑ του νεογνού

Τελευταία ενημέρωση: Απρίλιος 2018

Τις πρώτες μέρες της ζωής του νεογνού γίνονται μέσα στο μαιευτήριο μια σειρά από υποχρεωτικές εξετάσεις και κάποιες προαιρετικές για όσους γονείς το επιθυμούν. Οι υποχρεωτικές (π.χ. χολερυθρίνη, ομάδα Rhesus, έλεγχος G6PD, κ.α.) στις περισσότερες κλινικές δεν χρεώνονται επιπλέον εφόσον για το νεογνό βγει αριθμός Α.Μ.Κ.Α. εντός του χρόνου παραμονής στο μαιευτήριο. Συνήθως η διαδικασία αυτή απαιτεί περισσότερο χρόνο από το χρόνο νοσηλείας της μητέρας στο μαιευτήριο, και για αυτό το λόγο κάποια μαιευτήρια μπορεί να σας ζητήσουν σαν εγγύηση κάποιο ποσό (που κυμαίνεται μεταξύ 100-300 ευρώ), το οποίο θα σας επιστρέψουν όταν προσκομίσετε τον ΑΜΚΑ του νεογνού εντός κάποιου χρονικού διαστήματος που καθορίζεται από το εκάστοτε μαιευτήριο.

Η διαδικασία για την απόκτηση ΑΜΚΑ του νεογνού είναι η εξής:

1) Δήλωση γέννησης στο ληξιαρχείο.

Την επομένη εργάσιμη ημέρα του τοκετού θα πρέπει να δηλώσετε το μωρό σας στο Ληξιαρχείο. Συνήθως υπάρχει παράρτημα του ληξιαρχείου μέσα στο μαιευτήριο (γραφείο δήλωσης νεογνού – αναγγελίες) στο οποίο θα προσκομίσετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αστυνομικές ταυτότητες των γονέων ή διαβατήρια (σε ισχύ) και φωτοτυπίες τους.
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (προσοχή, μερικά μαιευτήρια ζητούν να έχουν εκδοθεί πρόσφατα – εντός εξαμήνου).

2) Παραλαβή ληξιαρχικής πράξης γέννησης.

Η παραλαβή της ληξιαρχικής πράξης γέννησης γίνεται συνήθως την μεθεπόμενη εργάσιμη μέρα από την αίτηση, από το ληξιαρχείο της περιοχής που υπάγεται το μαιευτήριο, ή κατόπιν συνεννόησης στο ίδιο το μαιευτήριο, στο τμήμα δήλωσης νεογνών. Ρωτήστε στο τμήμα του μαιευτηρίου για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την παραλαβή.

3) Απόκτηση Α.Μ.Κ.Α νεογνού.

Προσκομίστε άμεσα  σε οποιοδήποτε Κ.Ε.Π. τα εξής δικαιολογητικά του γονέα που θα ασφαλίσει το παιδί:

  • Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
  • Α.Μ.Κ.Α του γονέα που θα ασφαλίσει το παιδί.
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης  του νεογνού.

4) Παραλαβή του ΑΜΚΑ του νεογνού και επιστροφή της εγγύησης (εφόσον έχει καταβληθεί).

Παραλαμβάνετε επιτόπου από το ΚΕΠ τον ΑΜΚΑ του νεογνού τον οποίο προσκομίζετε στο μαιευτήριο για να γίνει η τιμολόγηση ή η επιστροφή ποσού εφόσον έχει κρατηθεί εγγύηση.

Καταβολή εγγύησης για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετά το εξιτήριο της μητέρας

Αν δεν προλάβετε να εκδώσετε τον ΑΜΚΑ του νεογνού μέχρι την έξοδό σας από το μαιευτήριο, ορισμένα μαιευτήρια ζητούν την καταβολή ποσού εγγύησης, το οποίο θα σας επιστρέψουν στο ακέραιο, αν εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, που καθορίζεται από το εκάστοτε μαιευτήριο, προσκομίσετε τον ΑΜΚΑ του νεογνού.

Αποποίηση ευθύνης

Έχουμε καταβάλει πολύ μεγάλη προσπάθεια να είμαστε ακριβείς στην καταγραφή των τιμών και παροχών του κάθε μαιευτηρίου, αλλά σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για τυχόν λάθη, παραλείψεις, ή αλλαγές στις τιμές τους. Είναι υποχρέωσή σας να ελέγξετε προσωπικά τις τιμές ΠΡΙΝ αγοράσετε οποιαδήποτε υπηρεσία οποιουδήποτε μαιευτηρίου και να μην βασιστείτε μόνο στις πληροφορίες που σας παρέχουμε στο www.genna.gr. Αν βρείτε κάποιο λάθος στα άρθρα μας, παρακαλούμε να μας ειδοποιήσετε στα σχόλια ή στην φόρμα επικοινωνίας για να το διορθώσουμε.

Σημείωση: οι τιμές που αναφέρονται στο site μας είναι αυτές που μας έδωσαν τηλεφωνικά τα ίδια τα μαιευτήρια και προσπαθούμε να τις ενημερώνουμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε κάθε φορά που γίνονται αλλαγές.